Skład Piwa A. Domański w Warszawie – 1931 r.

Witam,

   Nie miałem jeszcze artykułów o przedwojennych Składach Piwa – zatem czas na pierwszy 🙂

DZIEŁO KTÓRE PRZETRWAŁO SWEGO TWÓRCĘ – 1931 r.

   Są dzieła, które istnieją tak długo tylko, jak długo żyją ich twórcy. Pozbawione ręki kierowniczej – zamierają i giną, nie mogąc osiągnąć trwałych fundamentów rozwoju. Przyczyna takiego stanu rzeczy zwykle leży w tym, że twórca nie zdołał dość silnie związać swego dzieła z gruntem, na którym odbywa się proces rozwojowy.

   Najlepiej obserwować to można na życiu placówek przemysłowych i handlowych. Posiadamy w Polsce niewiele takich placówek, które, przechodząc z pokolenia na pokolenie – rosną w siły i nabierają nowych wartości, choć nie kieruje już nimi ręka, która je do życia powołała. Są to u nas nieliczne, niestety, wyjątki – i każdy, kto interesuje się zagadnieniami życia gospodarczego, powinien zwracać na nie baczną uwagę.

   Do rzędu takich właśnie placówek należy firma A. Domański w Warszawie. Donosiliśmy o śmierci ś. p. Andrzeja Domańskiego, znanego w szerokich kołach przemysłowca i zasłużonego działacza społecznego. Był on twórcą dzieła, o którym mówić będziemy. Dzieła, które przetrwało swego twórcę…

1903 Domański - ok1903 r. wierszyk reklamowy

   W ciągu trzydziestu czterech lat ś. p. Andrzej Domański stał na czele założonego przez siebie przedsiębiorstwa, zaskarbiając sobie sympatię i zaufanie swych odbiorców. Spadkobiercom swoim pozostawił warsztat pracy dobrze zapisany w opinii tych wszystkich, którzy z jego usług korzystają.

   Wśród pokrewnych przedsiębiorstw firma A. Domański należy do najstarszych i największych. Pozostają z nią w stosunkach wszyscy niemal restauratorzy stołeczni i wielu restauratorów z prowincji, jest więc rzeczą słuszną, aby wszyscy ci klienci firmy zapoznali się bliżej z tym wzorowo zorganizowanym i świetnie prowadzonym przedsiębiorstwem.

   Lokale firmy mieszczą się we własnej nieruchomości przy ul. Waliców 11 i zawierają w pierwszym rzędzie – cały szereg magazynów składowych, w których przechowuje się piwa browarów, reprezentowanych przez firmę A. Domański. Magazyny te posiadają rozmiary wręcz imponujące; jeden tyko magazyn piwa „Grodziskiego” z browaru w Grodzisku Wielkopolskim, pomieścić może 10 wagonów produktu.

   Przed wypuszczeniem na rynek – wyroby browarów, reprezentowanych przez firmę, poddawane tu są troskliwej pielęgnacji pod okiem wytrawnych fachowców. Niektóre piwa, jak np. „Grodziskie”, leżą na składzie 6 do 10 tygodni, inne, jak porter angielski „Barclay’a”, musza się odleżeć w podziemiach przez całe 4 miesiące, zanim dojdą do rąk odbiorców.

   Przechowywanie piwa odbywa się w warunkach specyficznych dla każdego gatunku. Tak więc, gdy piwo „Grodziskie” musi znajdować się początkowo w miejscu ciepłym, a dopiero po pewnym, ściśle określonym czasie, zostaje poddane oziębianiu – oryginalny pilzner „Gambrinus” z browaru w Pilznie wymaga specjalnego magazynu, w którym musi być stale utrzymana temperatura bardzo niska.

   Cztery olbrzymie lodownie, zużytkujące rocznie ponad 6 tysięcy fur lodu, umożliwiają racjonalną konserwację piwa.

   Każdy gatunek piwa jest przechowywany w osobnych magazynach. Firma A. Domański reprezentuje ogółem 5 browarów; oprócz tych, które już wymieniliśmy – piwo monachijskie „Pschorr”, oraz piwa „Tow. Akc. Browaru Parowego SS-ów K. Anstadta” w Łodzi. Ponadto – firma posiada reprezentację słynnego napoju owocowego „Sinalco” i polskiej wody mineralnej alkalicznej „Ostromecko”.

   Obciąganie piwa w antałki i butelki odbywa się w specjalnym gmachu przy zastosowaniu naw skroś nowoczesnych urządzeń. W tymże gmachu mieszczą się elektryczne aparaty do mycia naczyń i do obciągania lemoniad w butelki (dziennie – napełnia się ponad 14 tysięcy butelek). Całą aparaturę obsługuje 5 motorów spalinowych i elektrycznych.

Skład Piwa Domański Warszawa

   Osobny oddział firmy A. Domański stanowi własna fabryka lemoniady, wyposażona w potężne kotły do gotowania syropów, oraz w urządzenia do wyciągania ekstraktów ze szczepionek win węgierskich i żurawin. W okresie zimowym produkuje się około 10 tysięcy litrów ekstraktów, które w lecie służą do wyrobu znanej w Warszawie lemoniady żurawinowej.

   Rozwózka piwa i lemoniady uskutecznia firma A. Domański przy pomocy własnego taboru transportowego, złożonego z kilkunastu zaprzęgów konnych i wielkich aut ciężarowych. Dodać jeszcze trzeba, że firma A. Domański stosuje w swych ramach zasadę jak najdalej idącej samowystarczalności, posiadając własne garaże, warsztaty samochodowe, stajnie, stolarnie, bednarnie itd.

   Synowie zmarłego założyciela firmy, pp. Jan i Stefan Domańscy, objęli przedsiębiorstwo w pełni jego powodzenia. Nowi kierownicy firmy są ludźmi twardej, nieustępliwej pracy i zadanie swoje, jakie im przypadło w udziale – pojmują poważnie. Można być pewnym, że nie będą oni szczędzili wysiłków, aby placówka oddana ich kierownictwu, nie podzieliła losu tych wszystkich dzieł, które schodzą do grobu wraz ze swymi twórcami…

(676)

No comments yet.

Leave a Reply