Spotkanie z Autorami książki Enographia Thalloris – poświęconej historii zielonogórskiego wina i winiaku – 21 sierpnia (środa) o godz. 17.00

Witam,

   Znam się z Przemkiem Karwowskim, który przygotowuje do wydania wielkie dzieło Enographia Thalloris – poświęconej historii zielonogórskiego wina i winiaku. Poniżej informacja o planowanym spotkaniu z autorami.

Okładka - ok

Okładka – projekt prof. Wacław Serdeczny, foto. E. Barszczowska

   Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w dniu 21 sierpnia (środa) o godz. 17.00 na spotkanie z Autorami najnowszej książki, poświęconej historii zielonogórskiego winiarstwa,  zatytułowanej Enographia Thalloris.

   Ta niezwykła publikacja, której wydanie przewidziane jest jeszcze w tym roku, będzie niewątpliwie ewenementem na polskim rynku wydawniczym, a dla kolekcjonerów książek o tej tematyce – rzadkim rarytasem. Podczas spotkania w Muzeum będzie można zobaczyć egzemplarz okazowy, porozmawiać z pomysłodawcami i niemal wszystkimi autorami tej publikacji. Obecnie wydawcy rozpisują subskrypcję wśród ewentualnych zainteresowanych, która będzie jedynym sposobem nabycia książki, bowiem z uwagi na duże koszty przygotowania  nie przewiduje się jej wznowienia.

   Enographia Thalloris została podzielona na trzy części.
Pierwsza, zatytułowana Historia winem pisana, obejmuje dzieje zielonogórskiego winiarstwa od czasów najdawniejszych do współczesności. Jej autorem jest Mirosław Kuleba, znakomity dziennikarz, pisarz a także autor wielu opracowań o tematyce winiarskiej.

   Na drugą część tego monumentalnego dzieła składają się eseje Kuleby, który swój talent literacki połączył z zamiłowaniem do wina zielonogórskiego i poświęcił mu (winu) piękne impresje. Ten rozdział otrzymał tytuł Parerga, zawiera bowiem utwory uzupełniające, dające czytelnikowi chwilę na wzięcie oddechu przed kolejnym, zbiorowym już fragmentem historycznej narracji.

   I część trzecia, zatytułowana Blask dawnej chwały – to zbiór dziewięciu artykułów, które zostały przygotowane przez ważnych i cenionych teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką winiarską. Na ten fragment książki jest składają się teksty (w kolejności publikowania): Mariusza Pacholaka, Zofii Maziarz, Georga Paetza, Mirosława Kuleby, Przemysława Karwowskiego, Elżbiety Kluczyńskiej-Wierzykowskiej, Stanisława Palonki, Anitty Maksymowicz i Christophera Krzysztofa Nawrota.

   Oprócz treści historycznej i literackiej – ważnym elementem Enographia Thalloris są materiały ikonograficzne. Składają się na nie muzealia (gros ze zbiorów naszej placówki), zdjęcia archiwalne i współczesne, grafiki, ryciny, pocztówki, exlibrisy oraz różnorodne materiały pochodzące ze zbiorów osób prywatnych i wielu instytucji państwowych i społecznych. W publikacji wykorzystane zostały też prace miejscowych artystów i fotografików m.in: Czesława Łuniewicza, Bronisława Bugla, Konrada Czaplińskiego, Adama Andrearczyka, Pawła Janczaruka, Stanisława Pary, Igora Myszkiewicza, Wacława Serdecznego oraz Zbigniewa Jaworskiego Na  1150 stronach tej publikacji czytelnik znajdzie  ponad 3000 unikatowych zdjęć i grafik.

   Tajemnicze brzmienie tytułu książki tak objaśnia Mirosław Kuleba – „Enografia” to neologizm na potrzeby tej publikacji. Jak enologia to nauka o winie, tak enografia to opisanie wina. Natomiast „thalloris”, czyli „zieleniejąca”, to nazwa Zielonej Góry użyta przez XVI-wiecznego teologa i historyka Abrahama Buchholzera z Zielonej Góry”.

   Muzeum Ziemi Lubuskiej – środa, 21 sierpnia – godz. 17.00 uprzejmie zapraszamy na to arcyciekawe spotkanie z książką, jej autorami, wydawcami i pasjonatami zielonogórskich tradycji winiarskich.

Więcej informacji:
Alicja Błażyńska
tel. 68 452 74 77

   Informacja podana za http://www.mzl.zgora.pl/index.php?url=Thalloris

   Książka będzie sprzedawana wyłącznie w drodze subskrypcji i jej koszt wyniesie 250-300 zł. Jutro podam jak się zapisać.

(362)

No comments yet.

Leave a Reply