Piwnice Win Hotelu Europejskiego w Warszawie

Witam

Dzisiaj o otwarciu w 1929 r. Piwnic win w Hotelu Europejskim w Warszawie.

 

PIWNICE WIN HOTELU EUROPEJSKIEGO SP. AKC.

   W tych dniach otwarto handel win, będący własnością HoteluPiwnice Win ok Europejskiego. Zamiarem Zarządu Hotelu jest jak największe rozpowszechnienie win i zwiększenia ich konsumpcji, gdyż spożycie wina nawet w naszych warunkach nie powinno być żadnym zbytkiem, samo zaś wino zwykłym artykułem żywnościowym. Utarło się u nas przekonanie, iż wina w Polsce są drogie i niedostępne dla przeciętnego konsumenta. W rzeczywistości jednakże pokazuje się, iż sprawa ta wygląda zupełnie inaczej, gdyż ceny win w restauracji Hotelu Europejskiego nie tylko że nie są wyższe od cen w podobnych restauracjach zagranicznych, lecz w wielu wypadkach są niższe. Biorąc do ręki cennik jednej z pierwszorzędnych restayracyj Bordeaux „Chateaufin”, widzimy, iż ceny na wina są wyższe aniżeli w restauracjach krajowych. Czemżeż tłumaczyć tę wysoką cenę wina w mieście, gdzie wino się rodzi? Powód najzupełniej jasny, gdyż w Bordeaux istnieje giełda win, a więc kupcy i restauratorzy, opierając się na cenach giełdowych, potrafią wina swoje ocenić. U nas zaś sprzedaje się wina, leżące w piwnicach po trzy i więcej lat, po cenach kalkulowanych przy rozlewie tychże win. Sprzedaż po tych cenach trwa do ostatniej butelki.

   Hotel Europejski, ze względu na ogromne zapasy win, będzie miał możność stale obsługiwać swym towarem najszersze kręgi odbiorców i to po cenach umiarkowanych. Jakkolwiek publiczność nasza przyzwyczajona jest do etykiet francuskich, zarząd piwnic postanowił wszystkie wina sprowadzane w beczkach i rozlewane na miejscu  wypuszczać pod etykietą Hotelu Europejskiego, natomiast wina butelkowe i zamkowe pod firmą producenta. Ponieważ Hotel Europejski gwarantuje za dobroć towaru, piwnice zaś posiada zaopatrzone nie gorzej od najpoważniejszych firm hurtowych we Francji, można być przeto przekonanym, iż odbiorcy jak najżyczliwiej i z największem zaufaniem odniosą się do towarów Hotelu Europejskiego, w przekonaniu, iż zawartość butelki jest najzupełniej zgodna z tem, co jest napisane na etykiecie. Aby mieć możność wypuszczenia na rynek win odleżałych, Hotel Europejski zakłada obecnie własne piwnice komorowe, by móc tym sposobem sprowadzać znaczne transporty win z najlepszych roczników.

Piwnice Win2 ok HotelEuropejskiXX30LHotel Europejski w latach 30. XX w.

(439)

2 komentarze

Leave a Reply