Konkurs na plakat 1932 r.

Witam,

   Ostatnio zainteresowała mnie tematyka produkcji samogonu w II RP, która zatoczyła szerokie kręgi. Wódka była droga, naród w kryzysie, a radzić sobie trzeba było.

   Stąd też Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego, ogłosiła w 1932 r. konkurs plastyczny o następującej tematyce:

„KONKURS NA PLAKAT

   Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego rozpisuje konkurs na plakat propagandowy, mający za zadanie  przestrzegać jaknajszersze warstwy ludności włościańskiej i robotniczej (zwłaszcza na Kresach Wschodnich) przed zgubnemi skutkami potajemnego pędzenia spirytusu i handlu nim oraz uzmysławiać szkodliwość i następstwa picia samogonu i denaturatu.

   Z uwagi na przeznaczenie, nieodzownym warunkiem jest, aby plakat mógł być całkowicie i z łatwością zrozumiany przez ludzi, dla których jest przeznaczony, a więc kompozycja winna być potraktowana pod względem barwy, rysunku i przedstawienia treści w sposób, odpowiadający ustalonym pojęciom tych ludzi o poruszonym temacie.

   Jako zasadnicze, winny być uwzględnione następujące tematy; „Ci, co pędzą samogon i handlują nim – karani są więzieniem i wysoką grzywną”, „Ci, co piją samogon i denaturat (nawet odbarwiony) – ciężko chorują, ślepną, umierają”. Tematy te należy uwidocznić w wyraźnych napisach w języku polskim pod ilustracją obrazkową.

   Projekt plakatu winien być opracowany w formacie 800 X 1100 mm. Technika dowolna, dopuszczalny fotomontaż, należy jednak mieć na uwadze, by proponowana technika nie podnosiła  zbytnio kosztów reprodukcji. Maksymalna liczba barw – cztery zasadnicze. Reprodukcja plakatu będzie wykonana rotodrukiem lub litografją.

   Na najlepsze prace przeznaczone są następujące nagrody pieniężne: I-sza w wysokości zł. 1.000, II-ga w wysokości zł. 700, III-cia w wysokości zł. 500, IV-ta w wysokości zł. 300, i 3 nagrody po zł. 200 każda.

   Prace nagrodzone przez sąd konkursowy, w skład którego wchodzić będą prof. Akademji Sztuk Pięknych p. Wojciech Jastrzębowski, prof. Szkoły Przem. Art. p. Adam Połtawski, Prezes Związku Art. Graf. p. Franciszek Siedlecki, oraz reprezentanci Dyrekcji Państw. Mon. Spiryt., przejdą na własność D. P. M. S. z prawem reprodukcji.

   Prace należy nadsyłać pod adresem Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego, Warszawa, ul. Leszno Nr. 1, zaopatrując je godłem autora wraz z zapieczętowaną kopertą, opatrzoną tem samem godłem, zawierającą imię, nazwisko, i dokładny adres autora.  Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs upływa dn. 26 listopada o godz. 12-ej. Bliższych informacyj udzielają wszystkie związki plastyków i Dyrekcja Monopolu.”

Niestety nie wiem jak wyglądają nagrodzone plakaty? W internecie znalazłem poniższy plakat z lat 30.

Bronislaw Linke Patrz oto skutki pijaństwaPlakat powyższy z lat 30. znaleziony TUTAJ

   Mam też taki plakat Nie pij denaturatu aut. Wandy Telakowskiej z lat 30., dosyć klimatyczny. W planie mam skończenie najpiękniejszej miniaturki z denaturatem z taką właśnie etykietką Cool

Plakat Denaturat W

(1994)

3 komentarze

  1. Paweł pisze:

    Genialne te plakaty. Szkoda, że nie masz więcej

    • Czajkus pisze:

      Można jeszcze wygooglać „Wódka przyczyną nędzy” i „Bimber przyczyną ślepoty”, ale pierwszy nie wiem czy jest przedwojenny, a drugi na pewno. Poza tym wolę jednak plakaty reklamowe – pewnie też kiedyś zamieszczę 🙂

Leave a Reply