25 rad dla gorzelników – 1904 r.

Witam,

   Jak poniżej w tytule 🙂

   Na zdjęciu wstępnym pożar gorzelni w Wronczynie, przed II wojną. Może rad nie chcieli słuchać?

25 DLA GORZELNIKA PRZYDATNYCH REGUŁ – 1904 r.

   W ostatnim numerze „Przeglądu Gorzelniczego” poznańskiego znajdujemy nader trafne zestawienie zasad gorzelnictwa, zebranych w 25 przestróg, które poniżej powtarzamy:

1) Nie nawoź do sklepu więcej ziemniaków, niż można w kilku dniach spotrzebować. Przed nawiezieniem nowych ziemniaków zużyj najprzód stare i nadgniłe po kątach leżące, aby nowe od nich gnić nie zaczęły.

2) Staraj się o to, aby ziemniaki były dobrze wypłukane, ponieważ ziemniaki niedostatecznie wyczyszczone niszczą i zużywają przedwcześnie aparaty i naczynia.

3) Waż codziennie ziemniaki na mączkę, abyś miał obraz swych wydatków.

4) Nie bądź za ostrożny w odpuszczaniu wody owocowej. Te ilości mączki, które z wodą owocową odchodzą, są nieznaczne tylko i nie stoją w żadnym stosunku do wyższej koncentracyi zacieru.

5) Nie rób brunatnych zacierów, abyś nie ponosił strat przez karmelizacyę cukru. Nie odłupiniaj zacieru zaraz po ukończeniu zacieru, lecz najrychlej w pół godziny po zatarciu.

6) Gnieć słód dwa razy, jeżeli po pierwszem ugnieceniu nie jest dość miałki.

7) Nie normuj głównej fermentacyi przy za wysokiej, a następnej przy za niskiej temperaturze i staraj się o to, aby w zacierze odfermentowanym znajdowała się jeszcze obficie dyastaza.

8) Unikaj otwierania okien w sklepie fermentacyjnym. Już bez tego ulatnia się wiele alkoholu. Kwas węglowy odprowadzaj otworami, urządzonemi tuż nad posadzką.

9) Urządź sobie ciepłą drożdżarnię, utrzymuj w niej starannie czystość wzorową, przewietrzaj ją za pomocą klap lub otworów wentylacyjnych, używaj dobrych drożdży zarodowych, staraj się dla nich o dobre warunki życiowe, a wyhodujesz sobie drożdże, z których będziesz miał pociechę.

10) Nie dodawaj kwasów do oksydujących naczyń miedzianych, z któremi drożdże w styczność wchodzą. Kwasy rozpuszczają miedź i tworzą związki, które są truciznami dla drożdży.

DzikówWnętrze Fabryki Wódek hr. Zdzisława Tarnowskiego w Dzikowie

11) Nie używaj termometrów w oprawie drewnianej, gdyż możesz sobie w ten sposób łatwo zakazić drożdże i zaciery.

12) Zanim użyjesz węborka lub zacierki, wyparz je przedtem gorącą wodą, chociażby przedtem były oczyszczone.

13) Nie wpuszczaj do drożdżami obcych osób.

14) Nie urządzaj okien drożdżami z tej strony gorzelni, gdzie znajduje się gnojownik.

15) Nie ustawiaj zalewni w lokalu fermentacyjnym, ponieważ kurz, powstający podczas wsypywania do zalewni zboża, może ci zakazić zaciery.

16) Nie wchodź do słodowni, nie wyczyściwszy przedtem obuwia. Dla robotników niech będą przy drzwiach zawsze pantofle czyste.

17) Podczas przerabiania słodu przewietrzaj słodownie, unikając atoli przewiewów. Na rostownię przeznacz materyał gładki, aby w szparach nie tworzyły się nieczystości.

18) Zaciernię i rurociągi sterylizuj codziennie parą i wypłukuj rozcieńczoną wodą wapienną. Wleź sam do zacierni i przekonaj się, czy jest czystą, a nie zaglądaj do niej tylko z góry.

19) Kadzie fermentacyjne szoruj po wypróżnieniu gorącą wodą i nawapnij świeżo gaszonem wapnem i pozostaw wapno przynajmniej przez godzinę. Potem szoruj znów gorącą wodą. Przed napełnieniem kadzi zacierem wyczyść ją jeszcze rozcieńczonym kwasem siarczanym. Tak samo czyść kadki drożdżowe, które przed użyciem jeszcze wyparz parą.

 GW - KopiaGorzelnia w Wronczynie, założona w 1864 r. przetrwała pożar, ale obecnie jest nieczynna.

20) Posadzki we wszystkich lokalach szoruj codziennie; chociaż wyglądają czysto, to jeszcze nie są czyste. Czyść nie tylko na miejscach widocznych, gdyż wkrótce będzie po kątach wiele brudu. Pod schodami, pod wątorami niech także będzie czystość wzorowa.

21) Używaj codziennie kwasomierza, a jeżeli takowy posiadasz i mikroskopu, gdyż w ten sposób najłatwiej i najskuteczniej przekonasz się o czystości panującej w ruchu gorzelni.

22) Badaj często wywar na zawartość alkoholu, a gdy znajdziesz w nim alkohol, staraj się błąd odkryć. Chociażby strata codzienna tylko małą była, to na całą kampanię wypadnie suma znaczna.

23) Nie skąp w siłach roboczych. Jeden robotnik w gorzelni nie jest wielką oszczędnością, podczas gdy wielkie są straty wynikające z powierzchownego i niedokładnego wykonywania robót. Gdy sam chcesz niektóre roboty wykonywać, nie możesz się zająć kontrolą ruchu i kierownictwem gorzelni.

24) Nie zamknij gorzelni, gdy kampania się ukończy i nie myśl, że nie ma już nic w gorzelni do roboty. Pociągnij wnętrze kadzi fermentacyjnych, gdy wyschną, karbolineum, wybiel wszystkie lokale, dodając do wapna cokolwiek chlorku i wysmol sklep fermentacyjny i drożdżarnię, lub też wymaluj farbami, gdyż lokale te tak trzeba urządzić, aby można je podczas kampanii zmywać. Zrewidowawszy maszyny i aparaty, zajmij się rychłem wykonaniem reperacyi, a po ich uskutecznieniu pomaluj naczynia, aparaty i rurociągi farbą olejną, aby i dla oka były miłemi.

25) Weźmij do serca te reguły, a będziesz miał i gorzelnię, i wydatki, z których będziesz mógł być dumnym.

(705)

1 comment

  1. Henryk Cholewa pisze:

    DZIĘKUJĘ za informację o Siedliskach !!!

Leave a Reply