Nekrolog Layba Baczelesa założyciela firmy J.A. Baczewski

Witam,

   To jedno z moich największych odkryć. Otóż znalazłem nekrolog Layba Baczelesa (wytłuszczenie moje) założyciela najstarszej polskiej Fabryki Wódek i Likierów o nazwie J. A. Baczewski ze Lwowa, która funkcjonuje od zakończenia II wojny światowej we Wiedniu.

Baczeles

   Założycielem firmy był Layb Baczeles, który był żydem. Nekrolog oznacza datę śmierci na 12 czerwca 1811 r. i pochodzi z Gazety Lwowskiej. Layb w chwili śmierci miał 65 lat, zatem urodził się w 1745 r. lub 1746 r. Firmę założył w 1782 r. czyli w wieku ok 35 lat.  Tylko gdzie ją założył?

   Firma Baczewski na swojej stronie podaje taką informację…

Założenie

…iż w 1782 r. rodzina Baczewskich uruchamia pod Lwowem swoją pierwszą destylarnię i po trzech dekadach, czyli po 1812 r. syn założycieli Leopold Maksymilian przenosi firmę do Lwowa.

   Ta miejscowość pod Lwowem to Wybranówka koło Bóbrki (44 km. od Lwowa), gdzie Baczeles pewnie był arendażem w gospodzie, lub też faktycznie mógł prowadzić gorzelnię. Według mnie Baczeles przeniósł się do Lwowa właśnie w 1782 r., gdyż już wcześniejsze źródła do których dotarłem potwierdzają tam jego obecność.

   Przenosiny do Lwowa były możliwe ponieważ rok wcześniej cesarz austriacki Józef II Habsburg zniósł wszystkie bariery dotyczące przemieszczania się ludności żydowskiej. We Lwowie Żydom zezwolono mieszkać wyłącznie przy ul. Żydowskiej (Blacharskiej), Nowożydowskiej (Boimów), Nowej (Sobieskiego), Serbskiej, Ruskiej i na Krakowskim Przedmieściu. Ograniczenia te pozostały w mocy aż do 1867 r.

   W nekrologu jest mowa, że Baczeles był fabrykantem rosolisu – co to był ten lwowski rosolis i jak się go produkowało (technologia była dość specyficzna), też pewnie kiedyś opiszę 🙂

   Nekrolog przekazałem firmie Baczewski – miał on zostać w rocznicę śmierci Layba 11 czerwca 2013 r. opublikowany na Facebooku, ale nie został – cóż …

   Koncepcji o początkach firmy Baczewski mam więcej, zagadek jest jeszcze mnóstwo, informacji też mam trochę zebranych – no ale to wszystko z czasem.

   Przy okazji jeszcze ciekawy artykuł z 1937 r.

1937 Kuryer nr 241 nazwiska żydowskie

Z tego by wynikało, że Layb mógł przybrać nazwisko Baczeles dopiero w 1787 r.

   Inna sprawa skoro kantor to śpiewak to pierwszy Kantorowicz (inna znana familia wyznania mojżeszowego zajmująca się produkcją wódek w zaborze pruskim) był śpiewakiem?

(1360)

1 comment

Leave a Reply