Bydgoska Fabryka Cygar Tow. Akc. w Bydgoszczy

Witam,

   Dziś przedstawienie kolejnej, trzeciej już, Fabryki Cygar z przedwojennej Bydgoszczy.

BYDGOSKA FABRYKA CYGAR TOW. AKC. W BYDGOSZCZY

   Wśród dwu innych fabryk cygar w Bydgoszczy t.j. AdamaW. Konkolewskiego (dawniej Baume) firma to bynajmniej nie najmniejsza. Owszem zdąża ona szybkim krokiem, by się ze wspomnianą konkurencją zmierzyć, jak równy z równym.

Bydgoska Fabryka Cygar2

   Powstała w r. 1920 t.j. jeszcze w czasie, gdy obecna fabryka Konkolewskiego należała do Niemca, a produkcja Adama zdawała się nie dopuszczać swym rozmachem do powstania czysto polskiej placówki na terenie Bydgoszczy. Chodziło o uniezależnienie się w owej chwili kupiectwa polskiego Bydgoszczy i okolicy od wymienionych dwu fabryk. Tego podjęło się kilku kupców branży tytoniowej w Bydgoszczy, jak Ormanowski, Turowski, Nagel, Woyke i inni, którzy wykupili w połowie roku 1920 istniejące w Bydgoszczy od r. 1909 fabryki cygar Niemca Gerstena.

Bydgoska Fabryka Cygar6

   Przedsiębiorstwu nadano formę Tow. Akcyjnego, ku czemu w większej mierze poczynił się „Bank Bydgoski”, sprężyście w takich wypadkach kierowany przez swego energicznego prezesa, M. Sentkowskiego.

   Dzięki wydatnej pomocy tej instytucji 19 maja 1920 r. został spisany odpowiedni akt notarialny przy kapitale skromnym zakładowym 8 milj. mkp.

Bydgoska Fabryka Cygar7

   Kierownictwo techniczne objął i do dziś dnia je sprawuje p. Fryderyk Rosjan, długoletni współpracownik znanej światowej firmy cygar w Elblągu „Loeser i Wolf” Rozpoczynając skromnie z 5 ludźmi, dziś p. Rosjan stoi na czele zastępu 125 osób, w czem 3 majstrów specjalnie wykwalifikowanych.

Bydgoska Fabryka Cygar3

   W r. 1921 Towarzystwo Akcyjne Bydgoska Fabryka Cygar nabywa nieruchomość przy ulicy Łokietka, odpowiednio do potrzeb fabryki je przerabia i stwarza w niej warsztat pracy, który zaczyna urastać z czasem do rozmiarów naprawdę imponujących. Dość wymienić, iż dziś produkcja fabryki wynosi przeszło 100,000 cygar tygodniowo, a sam zapas leżącego gotowego towaru przedstawia dziś wartość okrągłego pół miliarda.

Bydgoska Fabryka Cygar10

   Już w pierwszym roku egzystencji bilans fabryki został zamknięty zyskiem przeszło 6 milionów, co łącznie z rezerwami przekroczyło sumę 10 milj. Wobec tego, kolejno podnosząc kapitał zakładowy, ustalono go już dziś na 100 milionów.

Bydgoska Fabryka Cygar5

   Taki rozwój zawdzięcza Tow. Akc. Bydgoska Fabryka Cygarprócz p. Rosjanowi i dwu innym współdyrektorom, a mianowicie pp. Franciszkowi Gońskiemu i Czesławowi Biernackiem, oraz Radzie Nadzorczej, której prezesem jest p. M. Sentkowski, a członkami pp. St. Nagel, Kaszubowski, Fr. Ormanowski, St. Preuss i A. Goncerzewicz.

   Powodzenie fabryki tej już dziś zdecydowanie ugruntowane, co łatwo zrozumieć, gdy się weźmie pod uwagę dobroć produkowanego przez nią towaru.

Bydgoska Fabryka Cygar9

   Clou tej produkcji stanowi najpopularniejsza tu dziś marka tzw. „Perła Bydgoszczy”  i „Helios”. Poza tem należy wymienić:
Gatunek średni: „Salonowe”, „Talento”, „Wandzia”
Gatunek przedni: „Kościuszko”, „Smakosz”, „Industria”, „Światowe”, „Mój gatunek”
Gatunek najprzedniejszy: „Senjor”, „Sportowe”, „Par Force”, „La Defensa”
Gatunek – Luksusowe: „Bydgoska Industria”, „Beata (z Hawaną)”, „Nasza Chluba”, „Filipianas”, „Bydgoska Industria wielka”

Bydgoska Fabryka Cygar4

   Mówiąc o rozwoju Bydgoskiej Fabryki Cygar, należy zawsze z całem uznaniem podkreślić nazwiska jej inicjatorów, których wyżej wymieniliśmy. Nie ulękli się oni trudności, ale, śmiało i mężnie je pokonawszy, stworzyli placówkę, która jest chlubą przemysłu bydgoskiego.

Cajus

Bydgoska Fabryka Cygar1

(1630)

1 comment

  1. Damian pisze:

    Witam. Skąd wzięte są zdjęcia?

Leave a Reply