All posts tagged LIKIER

  • Rosolis czyli rosa słoneczna – część 2/2

    Witam    Znalazłem hasło Rosolis w książce „O skażeniu języka polskiego w dziennikach i innych pismach, osobliwie w Galicyi” aut….