All posts tagged artykuł

  • Destylarnia? Dystylernia? Destylernia?

    Witam,    Język polski jest piękny i trudny – tak jak polskie kobiety!? Dzisiaj tekst zawarty w czasopiśmie…